OUR TEAM

Dr Maria Panagoiti

Dr Maria Panagoiti

Professor Keith Hawton

Professor Keith Hawton

 Dr. Sarah Jane Louise Edwards

Dr. Sarah Jane Louise Edwards

Ann McCreath

Ann McCreath

Professor Nusrat Husain

Professor Nusrat Husain

Professor Nasim Chaudhry

Professor Nasim Chaudhry

Professor Richard Emsley

Professor Richard Emsley

Professor Zainab Zadeh

Professor Zainab Zadeh

Professor Imran B Chaudhry

Professor Imran B Chaudhry

Dr. Shilpa Aggarwal

Dr. Shilpa Aggarwal

Tayyeba Kiran

Tayyeba Kiran

Tayyeba Kiran

Tayyeba Kiran

Professor Jonathon Green

Professor Jonathon Green

Dr Nadeem Gire

Dr Nadeem Gire

Dr. Thomas Mason

Dr. Thomas Mason

Dr Peter Taylor

Dr Peter Taylor

Professor Sophia Ananiadou

Professor Sophia Ananiadou

Professor Chris Williams

Professor Chris Williams

Dr. Erminia Colucci

Dr. Erminia Colucci

Professor Syed Farhat Ali Jafri

Professor Syed Farhat Ali Jafri

Dr. Sarwat Sultan

Dr. Sarwat Sultan

Professor Haider Ali Naqvi